login

Gradaim

Iarratas le haghaidh Gradaim

Tá trí leibhéal gradaim laistigh de chlár Éicea-Scoileanna:

  • Cré-umha
  • Airgead
  • Brat Glas

Cén dóigh a ndéantar iarratas agus cá huair?

Déantar na gradaim chré-umha agus airgid a fhéinmheasúnú ar líne agus cuirtear muinín i ngach scoil an próiseas seo a chomhlíonadh. Má tá na critéir ghradam bainte amach ag do scoil, logáil isteach ar an suíomh Gréasáin chun iarratas a chur isteach ar líne agus déan do theastas Cré-umha nó Airgid a íoslódáil.

Déantar iarratais ar an Bhrat Ghlas a aighniú i ar líne agus tugann measúnóir oilte cuairt ar an scoil. Nuair a bhíonn an Brat Glas bronnta ar scoil beidh uirthi cur isteach arís faoina choinne gach dhá bhliain. Bíonn an fhoirm iarratais chéanna ann le haghaidh iarratais tosaigh agus athnuachana.

Glacaimid le hiarratais don Bhrat Ghlas in am ar bith i rith na bliana ach faightear anseo thíos roinnt spriocdhátaí le haghaidh iarratas dá mba mhaith leat measúnú a bheith déanta ort roimh am áirithe sa bhliain - 

  • Le deimhniú

Déanfaimid ár ndícheall scoileanna a mheas a chuireann iarratas isteach i ndiaidh na spriocdhátaí molta ach seans go mbeadh sé sin deacair, go háirithe i dtéarma an tsamhraidh, a bhíonn an-ghnóthach. Mar sin de, bí ar thús an tslua agus seol d’iarratas isteach go luath. Bímid i gcónaí sásta cuidiú le ceisteanna maidir le hiarratais mheasúnaithe ar 02890 736920 nó ar r-phost eco-schools@keepnorthernirelandbeautiful.org.