login

Airteagail na Nuachtlitreach RSS logo

Tuairisceoirí Óga don Timpeallacht (TÓT/YRE)

Georgina Black   Tue 03 Sep 2019

Ar smaoinigh tú riamh faoin turas a dhéanann plaisteach óna fhoinse go dtí an fharraige nuair a bhíonn tú ag bailiú bruscair ar an trá nó a aimsíonn tú mála plaisteach ar snámh in aice leat agus tú ag snámh san fharraige?

Tá an méid pacáistithe a bhíonn ar fáil trasna an chuntair in ollmhargaí agus i siopaí ar cheann de na saincheisteanna is mó i dTuaisceart Éireann agus sa RA. Más féidir linn dul i ngleic le plaisteach ag a fhoinse, is féidir linn an fhadhb a laghdú. Cad é is féidir linn a dhéanamh? Tús maith, leath na hoibre:

Coinnigh ort ag léamh

• DIÚLTAIGH – na táirgí a aimsiú nach mbíonn pacáistiú orthu agus do mhála in-athúsáide a thabhairt leat

• LAGHDAIGH – níos lú a cheannach

• ATHCHÚRSÁIL – foghlaim faoin phacáistiú is féidir a athchúrsáil agus conas is féidir réitithe a fháil de mar is ceart

Ba mhaith linn do chuid tuairimí a chluinstin maidir le pacáistiú plaisteach agus mar sin de táimid ag tabhairt cuireadh do 25 iar-bhunscoil a gcuid smaointe a léiriú trí pháirt a ghlacadh i dTuairisceoirí Óga don Timpeallacht (TÓT/YRE) i mbliana, ag obair ar fhístuairisceoireacht, feachtas grianghraf, nó alt scríofa faoi “Pacáistiú agus Truailliú Plaisteach ón Talamh”.

Breathnaigh ar bhuaiteoirí na bliana seo caite i gComórtas Idirnáisiúnta na dTuairisceoirí Óga don Timpeallacht (TÓT/YRE) i gCatagóir na nGrianghraf, Max and Josh Kamalarajah, a bhain don dara bliain as a chéile.

Trí rannpháirtíocht sa chomórtas, beidh deis agat scileanna nua a fháil, d’fhéinmhúinín a ardú agus cabhrú leat féin agus le do scoil Gradam an Bhrait Ghlais a fháil, agus san am céanna beart praiticiúil a dhéanamh chun an timpeallacht a chosaint agus daoine a chur ar an eolas maidir le topaicí tábhachtacha ar nós briseadh síos aeráide agus truailliú plaisteach.

Ná caill an deis do ghuth a ardú agus trí chlárú linne is féidir leat comhoibriú le daoine óga eile thar lear!

Gabh i dteagmháil le Francesca le do spéis a léiriú chomh luath agus is féidir. Tá spásanna teoranta.

Roghnaigh ar a laghad trí phlean ceachta le do thoil ó na cinn a mholtar thíos agus cuir do roghanna in iúl dúinn nuair a sheolann tú an fhoirm chláraithe ar ais chugainn.

Bainistíocht Dramhaíola

Sula dtosaíonn tú

15-18 mbliana – Suirbhé Dramhaíl Tí

Bruscar

Sula dtosaíonn tú

11-14 bliana – Bruscar…cén fáth a bhfuil sé tábhachtach?

15-18 mbliana - Blitzchomórtas Bruscair

Pacáistiú

Sula dtosaíonn tú

11-14 Bliana – Údar an Phacáiste

13-16 bliana – Roghanna Cliste Siopadóireachta

15-18 mbliana Réitigh a aimsiú

Ídiú Inbhuanaithe

Sula dtosaíonn tú

15-18 mbliana – Is Tomhaltóir mé

Inbhuanaitheacht agus Dramhaíl

Sula dtosaíonn tú

15-18 mBliana – D’fhéile áitiúil a cheiliúradh ar dhóigh Éicea-bhách

15-18 mBliana - Cultúr na Dramhaíola

Foghlaim conas a bheith i d’Iriseoir Timpeallachta

Sula dtosaíonn tú

15-18 mBliana - Alt a Scríobh

15-18 mBliana – Trádáil Idirnáisiúnta Dramhaíola

15-18 mBliana – Insíonn Grianghraf a scéal féin

15-18 mBliana – Fís a úsáid chun cumarsáid a dhéanamh