login

Airteagail na Nuachtlitreach RSS logo

Bliain i ndiaidh bliana, tá borradh nach beag tagtha ar Éicea-laochra a bhuíochas sin don rannpháirtíocht iontach ó scoileanna i bhFeachtas Baile Gan Bhruscar Wrigley, a bhfuil clú agus cáil air. Le tacaíocht ó Fhondúireacht Wrigley, tá súil againn go mbeidh an bhliain seo ar an cheann is fearr go dtí seo!

Is minic nach féidir linn cuid den phacáistiú is coitianta tí a athchúrsáil – lena n-áirítear málaí brioscáin phrátaí, boscaí píotsaí agus tiúba taos fiacla. Is é an pacáistiú an chéad rud a fheiceann tomhaltóirí, agus is féidir leis sin tionchar láidir a imirt ar a gcuid cinntí ceannaigh.

Má bhíonn tú rannpháirteach san fheachtas, cuideoidh sé leat Gradam an Bhrait Ghlais a bhaint amach agus, san am céanna, beidh tú ag gníomhú ar son na timpeallachta. Tapaigh an deis anois agus déan teagmháil le Francesca chun do léiriú suime a chlárú linn chomh luath agus is féidir.

Feachtas Éicea-Scoileanna Baile Gan Bhruscar Wrigley 2019/2020

I mbliana, táimid ar lorg 25 bunscoil le bheith rannpháirteach san Fheachtas, agus iarraimid orthu critéar amháin de na trí chritéar a roghnú (meáchan bruscair ar thailte na scoile; meáchan páipéar athchúrsáilte sa scoil; meáchan ábhar in-athchúrsáilte tirim). Caithfear an feachtas a reáchtáil ar feadh na bliana ar fad ó Mheán Fómhair go dtí spriocdháta na tuairisce deiridh ar 24 Aibreán 2020.

Socróidh do chéad mhiosúr, a sheolfar faoi dheireadh Dheireadh Fómhair 2019, do rannpháirtíocht oifigiúil san fheachtas idirnáisiúnta, agus beidh deis agat cleamhnas a dhéanamh le haon Éicea-Scoil eile thar lear, agus beidh tú i dteideal maoiniú a fháil chun cuidiú le d’fheachtas.

Léirigh do shuim a bheith rannpháirteach trí theagmháil a dhéanamh le Francesca agus seolfar foirm cláraithe chugat.

Roghnaigh trí phlean ceachta le do thoil ón deichniúr a mholtar thíos chun d’fheachtas ar “Pacáistiú agus Truailliú Plaisteach ón Talamh” a reáchtáil agus déan liosta de na roghanna s’agat ar an fhoirm chláraithe chomh maith leis na critéir a mbeidh do scoil ag obair orthu le linn an fheachtais.

Bainistíocht Dramhaíola

Sula dtosaíonn tú

9-12 bhliain – Tuiscint ar Dhramhaíl

9-12 bhliain – Iniúchadh ar Dhramhaíl Scoile

Bruscar

Sula dtosaíonn tú

9-12 + 13-16 bliana – Bailiú Bruscair

Pacáistiú

Sula dtosaíonn tú

6-8 mbliana – Tuiscint ar Phacáistiú

Bruscar Muirí

Sula dtosaíonn tú

9-12 Bhliain – Truailliú na Mara