login

Páirtnéirí

Partners

Oibríonn Éicea-Scoileanna i dTuaisceart Éireann go dlúth le roinnt mhaith eagraíochtaí oideachais agus comhshaoil chun cuidiú leis an chlár a thabhairt.
Ní thiocfadh le Keep Northern Ireland Beautiful an clár a thabhairt go rathúil gan tacaíocht na n-eagraíochtaí sin. Má tá aon chuidiú praiticiúil nó comhairle de dhíth ort le ceann ar bith de na topaicí déan teagmháil leis na comhpháirtithe Soláthair atá liostaithe faoi na ceannteidil topaice. Má tá comhairle ghinearálta de dhíth ort faoin chlár, déan teagmháil le hoifig Éicea-Scoileanna ag eco-schools@keepnorthernirelandbeautiful.org nó cuir scairt ar 028 9073 6920.
Oibríonn Éicea-Scoileanna i dTuaisceart Éireann go dlúth le roinnt mhaith eagraíochtaí oideachais agus comhshaoil chun cuidiú leis an chlár a thabhairt.
Ní thiocfadh le Keep Northern Ireland Beautiful an clár a thabhairt go rathúil gan tacaíocht na n-eagraíochtaí sin. Má tá aon chuidiú praiticiúil nó comhairle de dhíth ort le ceann ar bith de na topaicí déan teagmháil leis na comhpháirtithe Soláthair atá liostaithe faoi na ceannteidil topaice. Má tá comhairle ghinearálta de dhíth ort faoin chlár, déan teagmháil le hoifig Éicea-Scoileanna ag eco-schools@keepnorthernirelandbeautiful.org nó cuir scairt ar 028 9073 6920.
Eco-Schools Northern Ireland
Keep Northern Ireland Beautiful
Bridge House,
2 Paulett Avenue,
Belfast,
BT5 4HD
Tel: 028 9073 6920
eco-schools@keepnorthernirelandbeautiful.org