login

Nuachtlitreacha RSS logo

Nuachtlitir Mhí Lúnasa 2019

Georgina Black   Tue 03 Sep 2019

Nuachtlitir Mhí Lúnasa

Fáilte ar ais!

Bhí an samhradh i mbliana ar cheann de na cinn is taghdaí aimsir dár taifeadadh riamh. Is í an sprioc atá againn go mbeadh sí seo ar an bhliain is rathúla chun lorg carbóin na scoile s’agaibh a laghdú agus chun cuidiú leis an troid in éadan Chliseadh na hAeráide!

Nuachtlitir Mhí an Mheithimh 2019

Georgina Black   Mon 01 Jul 2019

Nuachtlitir Mhí Bealtaine

Go raibh maith agaibh uile as bliain eile rathúil den scoth a bheith ag Éicea-Scoileanna. An mhí seo, cuireadh deireadh leis na measúnachtaí le haghaidh Bhrat Glas 2018/19, agus comhghairdeas leis na scoileanna uilig a bhain Brat Glas amach i mbliana agus gabhaimid buíochas leis na measúnóirí iontacha uile as an obair thábhachtach a dhéanann sibh dúinn.

Ba mhaith linn fearadh na fáilte a chur roimh Georgina Black ar fhoireann Éicea-Scoileanna. Georgina an t-oifigeach nua ag Éicea-Scoileanna a bheas freagrach as Bratacha Glasa a eagrú. Bhí sí ina ball d’Éicea-Choiste a scoile, Glenlola Grammar School i mBeannchar, nuair a bronnadh á gcéad Bhrat Glas orthu sin. Ó shin, bronnadh céim Céad Onóracha uirthi i bPolaitíocht, Fealsúnacht agus Eacnamaíocht ag Ollscoil na Banríona. D’oibrigh sí ar thograí éagsúla caomhnaithe leis Na Saorálaithe Caomhnaithe (NSC/TCV) agus leis an Chumann Ríoga um Chosaint Éan (CRCÉ/RSPB) agus tá beacha agus tréad beag caorach sa bhaile aici.

Tá súil againn go mbeidh samhradh iontach agaibh ach sula n-imeoidh sibh, léigí an achoimre thíos agus cuimhnígí ar gach rath a bhí oraibh féin i rith na bliana chomh maith!

Nuachtlitir Mhí Bealtaine 2019

Cathy Gorman   Mon 03 Jun 2019

Nuachtlitir Mhí Bealtaine

Tá bliain eile den scoth le hÉicea-Scoileanna ag teacht chun deiridh. Gabhaimid buíochas ó chroí libh uilig ar son na mbeart iontach atá ar siúl agaibh – agus ná déanaigí dearmad bhur gcuid scéalta a roinnt ar na meáin shóisialta nó trí ríomhphost. Tá sárobair déanta ag scoileanna agus an Brat Glas á ghnóthachtáil acu i mbliana, 134 ar fad go dtí seo - agus tuilleadh le teacht i mí Mheithimh. Ba mhaith linn gach beannacht a ghuí ar Oifigeach Éicea-Scoileanna s’againn, Cathy, a bhíonn ag obair go dian dícheallach agus í ag imeacht uainn ar saoire mháithreachais níos moille i mí Mheithimh.

Nuachtlitir Aibreán 2019

Cathy Gorman   Thu 02 May 2019

Nuachtlitir Aibreán

Tá súil againn go raibh sos iontach agaibh uilig um Cháisc! Agus muid ag seoladh linn isteach sa téarma deireanach den scoilbhliain seo, tá súil againn go bhfuil sibh uilig ag smaoineamh ar roinnt ceachtanna a thabhairt taobh amuigh, síolta a chur sna gairdíní, bruscar a thógáil, aire a thabhairt don fhiabheatha agus na cosa a shíneadh agus sibh ag siúl ar scoil. Gheobhaidh sibh neart smaointe anseo thíos faoi dhóigheanna le bheith rannpháirteach. Táimid faoi lán seoil anois leis an mheasúnú ar an Bhrat Ghlas don téarma deireanach seo agus iarraimid oraibh a bheith foighdeach linn agus muid ag eagrú bhur gcuid measúnuithe ag an am an-ghnóthach seo!

Nuachtlitir Márta 2019

Cathy Gorman   Tue 02 Apr 2019

Nuachtlitir Márta

Is deacair againn a chreidiúint go bhfuil Comhdháil na Múinteoirí thart go ceann bliain eile – agus nach lá den scoth a bhí againn! Gabhaimid buíochas leis na scoileanna uilig a d’fhreastail agus a chuidigh ar an lá. Léigh tuilleadh faoi seo thíos agus faoin nuathopaic iontach Fiadhúlra Muirí. Tá buíochas ag dul do na scoileanna sin a sheol isteach iarratais ar Bhrat Ghlas roimh an spriocdháta – beimid ar ár seacht ndícheall chun an measúnú s’agaibh a shocrú roimh dheireadh na scoilbhliana ach is féidir go nglacfaidh sé seo beagán ama a eagrú. Mar sin de bígí foighneach linn. Cuirimid fáilte is fiche roimh iarratais go fóill ach arís is féidir nach mbeidh deis againn iad a mheas ag an phointe seo i mbliana.

Nuachtlitir Feabhra 2019

Cathy Gorman   Tue 02 Apr 2019

Nuachtlitir Feabhra

Tá an sos leath-théarma fágtha inár ndiaidh againn agus táimid ag imeacht linn ar chos in airde i dtreo roinnt imeachtaí móra roimh shos na Cásca; go speisialta Comhdháil na Múinteoirí ar an 21 Márta – níl agat ach go dtí 7 Márta le clárú don ócáid chinniúnach seo, mar sin ná dean moil ar bith! Ná dean dearmad tá an spriocdháta don chéad Bhrat Glas ann ar 15 Márta agus táimid ag súil lena lán iarratas a fháil. Tá leathanach pinterest ag Éicea-Scoileanna Thuaisceart Éireann anois ar a mbíonn acmhainní úsáideach do na 10 dtopaic, breathnaigh anseo air le haghaidh smaointe inspioráideacha. Lainseáil muid fosta roinnt nuachomórtais iontacha le Translink agus leis an Údarás Oideachais, léigh leat go bhfaighidh tú níos mó amach!

Nuachtlitir Eanáir 2019

Cathy Gorman   Mon 04 Feb 2019

Nuachtlitir Eanáir

Tá súil againn gur chuir sibh uilig tús den scoth leis an Bhliain Úr. Is bliain cheiliúrtha dúinne í 2019 cionn is gurb é comóradh 25 bliain chlár Éicea-Scoileanna é. Ba bhreá linn grianghraif nó cuimhní ar bith ó na luathbhlianta den chlár i do scoilse a fheiceáil agus a roinnt – cuirigí chuig Ruth iad. Beidh ár gcead mhórimeacht ceiliúrtha againn ar 21 Márta ag Comhdháil na Múinteoirí – táimid ag súil go mór lena lán agaibh a fheiceáil i láthair aige sin!

Ruth, Cathy & Francesca

nuachtlitir Éicea-Scoileanna na Nollaig 2018

Cathy Gorman   Mon 17 Dec 2018

Nuachtlitir Dheireadh Fómhair

Beannachtaí na Féile ar gach duine!

Bhí Foireann Éicea-Scoileanna fíorghnóthach le mí anuas agus iad ag freastal ar chomhdhálacha spreagúla agus ag cur i láthair ceardlanna. Léifidh sibh níos mó faoi sin thíos. Is eol dúinn fosta go bhfuil scoileanna i modh spraoi na Féile ag an tráth seo agus is mór linn dáiríre an t-am a thugann sibh dúinn le linn am gnóthach seo na Nollag.

Tá súil againn go mbeidh saoire iontach agaibh agus táimid ag súil le bhur scéalta uilig a chluinstin san Athbhliain.

Ruth, Cathy & Francesca

Éicea-Scoileanna Nuachtlitir Dheireadh Fómhair!

Cathy Gorman   Tue 30 Oct 2018

Nuachtlitir Dheireadh Fómhair

Is deacair againn a chreidiúint go bhfuil an sos leath-théarma linn cheana féin! Buíochas mór leis na scoileanna uilig a chláraigh linn do na feachtais agus a chuaigh i dteagmháil linn go dtí seo i mbliana. Cúis mhór áthais dúinn fosta freastal den scoth a fheiceáil ag na cruinnithe cnuasghrúpaí. Míle buíochas leis na comhairlí a d’eagraigh na cruinnithe seo agus leis na scoileanna a d’óstáil iad chomh hiontach sin. Bíodh sos Samhna taibhseach agaibh uilig!

Ruth, Cathy & Francesca

Nuachtlitir Mheán Fómhair 2018

Cathy Gorman   Thu 04 Oct 2018

Nuachtlitir Mheán Fómhair

Tá súil againn go bhfuil gach rud faoi lán seoil ar scoil, is doiligh a chreidiúint go bhfuil an chéad mhí istigh cheana féin! Is iomaí smaoineamh iontach atá againn le roinnt libh féin agus le bhur gcuid Éicea-Choistí chun meabhrú orthu agus páirt a ghlacadh iontu i mbliana.

Ruth, Cathy & Francesca