login

Nuachtlitreacha RSS logo

Nuachtlitir Eanáir 2018

Cathy Gorman   Wed 31 Jan 2018

Nuachtlitir Eanáir

Ar aghaidh linn isteach sa bhliain úr le teann díograise. Tá oiread sin rudaí le bheith rannpháirteach iontu agus le bheith ag súil leo sa téarma amach romhainn, ina measc Comhdháil Múinteoirí Éicea-Scoileanna ar 2 Márta agus neart tionscadail eile den scoth.

Comhghairdeas leis na scoileanna uilig a sheol isteach iarratais ar Bhrat Glas roimh an spriocdháta 10 Eanáir. Is mór againn an olliarracht a chuireann sibh isteach ann agus is aoibhinn linn a bheith ag léamh faoin obair éachtach a bhíonn ar siúl agaibh. Tugann sibh an-spreagadh dúinn i rith an ama.

Ba mhaith linn fáilte a chur roimh an 11 Measúnóir nua don Bhrat Glas agus ár mbuíochas a ghabháil leo as freastal ar an oiliúint an mhí seo. Táimid ag súil go mór le bheith ag comhoibriú libh.

Ruth, Cathy & Chris

Nuachtlitir na Nollag 2017

Cathy Gorman   Tue 19 Dec 2017

Éicea-Scoileanna Nuachtlitir na Nollag

Is deacair a chreidbheáil go bhfuil an chéad téarma thart cheana féin – cár imigh an t-am? Sula n-imeoidh sibh libh ba mhaith linn roinnt smaointe a thabhairt daoibh le meabhrú orthu don chéad téarma eile.

Tá tréan ama ann go fóill le páirt a ghlacadh sa Dúshlán Dramhaíola, Tuairisceoirí Óga don Timpeallacht, Dúshlan Mór Wheelie (Béal Feirste), Dúshlán Taistil Translink agus Briseadh ar Bhalcaisí – léigí fúthu uilig thíos chomh maith le roinnt imeachtaí spreagúla ata ag teacht aníos.

Thar rud ar bith eile ba mhian linn Nollaig Mhór Mhaith a ghuí oraibh uilig agus Bliain Úr faoi Mhaise. Tá súil againn go mbaine sibh taitneamh as scíste atá tuillte go maith agus as deoch de bhur rogha féin!

Ruth, Cathy agus Chris

Éicea-Scoileanna Nuachtlitir na Samhna 2017

Cathy Gorman   Mon 04 Dec 2017

Éicea-Scoileanna Nuachtlitir na Samhna

Agus an lá ag giorrú agus an Nollaig ag druidim linn, bhí muid ag smaoineamh go mór faoi dhramhbhia anseo ag Éicea-Scoileanna. Tá an Dúshlán Dramhaíola á fhorbairt againn agus táimid tógtha faoi na bunscoileannna a bheith páirteach trí ghníomhaíochtaí Éicea-Scoileanna agus na hiar-bhunscoileanna trí Thuairisceoirí Óga don Timpeallacht.

Is breá linn cur in iúl gurb é 2 Márta an dáta i mbliana do Chomhdháil Éicea-Scoileanna do Mhúinteoirí a bheas ag CAFRE Greenmount.

Ba mhaith linn a chur i gcuimhne do scoileanna ar mian leo a mBrat Glas a athnuachan in 2018 gurb é 10 Eanáir 2018 an spriocdháta d’iarratais athnuachana.

Léigh ar aghaidh chun tuilleadh eolais a fháil ar na scéalta seo.

Nuachtlitir Dheireadh Fómhair 2017

Cathy Gorman   Tue 31 Oct 2017

Nuachtlitir Dheireadh Fómhair

Ba ghnóthach an mhí í Deireadh Fómhair ag Éicea-Scoileanna agus muid ag seoladh neart tionscadail nua: tá Dúshlán Taistil Translink, Dúshlán Mór Wheelie do scoileanna Bhéal Feirste, Dúshlán na Dramhaíola do gach scoil ar fud Thuaisceart Éireann agus Tuairisceoirí Óga don Timpeallacht uilig réidh le dul.

Léigh faoi na tionscadail seo uilig thíos agus lean na naisc chun a bheith rannpháirteach. Is iomaí scéal suimiúil nuachta agus smaointe gníomhaíochta againn duit ónár bpáirtnéiri i gcóngar agus i gcéin.

Tá Feachtas ‘Gan Bhruscar’ Wrigley anois lán don bhliain. Gabhaimid buíochas leis an 30 scoil atá cláraithe chun a bheith páirteach ann.

Nuachtlitir Mheán Fómhair 2017

Cathy Gorman   Tue 03 Oct 2017

Nuachtlitir Mheán Fómhair

Agus siúd uainn Meán Fómhair! Is muid a bhí gnóthach ag ullmhú ár gcuid tionscadal don scoilbhliain amach romhainn agus cheana féin tá cuid acu faoi lán seoil. Tá súil againn go bhfuil sibh uilig ar ais i mbun oibre agus réidh don bhliain amach romhaibh.

Ná cailligí an t-eolas tábhachtach ar na hathruithe i bpróiseas iarratais an Bhrait Ghlais agus na spriocdhátaí nua don bhliain mar a léirítear thíos.

Tá pleanálaí tionscadail Éicea-Scoileanna anois beo sa Scoilzón ar líne áit ar féidir leat clárú le haghaidh tionscnaimh spreagúla na bliana seo.

Nuachtlitir Lúnasa 2017

Cathy Gorman   Fri 08 Sep 2017

Nuachtlitir Lúnasa

Fáilte romhaibh ar ais! Tá súil againn go raibh samhradh iontach agaibh. Bliain thar barr ar fad a bhí againn in 2016-17 i dtaca le Brait Ghlasa d’Éicea-Scoileanna. Comhghairdeas le gach scoil ar éirigh leo gradaim a bhaint amach anuraidh.

Le fanacht suas le rath an chláir tá uasdátú déanta againn ar phróiseas iarratais s’againn don Bhrat Glas mar sin de léigí go cúramach na hathruithe atá luaite thíos agus tugaigí faoi deara spriocdhátaí nua na n-iarratas in 2017/18.

Táimid féin ag mothú chugainn féin arís, muid uilig réidh le haghaidh scoilbhliain úr agus tionscadail nua spreagúla amach romhainn agus táimid ar bís le bheith ag obair libh go léir arís i mbliana.

Seo bhur sláinte agus go mba seacht bhfearr sinn bliain ó inniu!

Nuachtlitir Mhí Mheithimh 2017

Cathy Gorman   Mon 03 Jul 2017

Nuachtlitir Mhí Mheithimh

Bliain thar barr ar fad a bhí againn arís i dtaca le measúnuithe don Bhrat Glas agus measúnú dearfach déanta ar 149 scoil i mbliana. Comhghairdeas le gach duine ar éirigh leo Brat Glas a bhaint amach sa scoilbhliain seo!!

Bhí mí an Mheithimh gnóthach agus muid ag ceiliúradh rath a dtionscadail le Translink, Comhairle Cathrach Bhéal Feirste agus Tuairisceoirí Óga don Timpeallacht. Léigí tuilleadh fúthu sin thíos.

Is mian linn buíochas a ghlacadh lenár gcuid scoileanna iontacha ar fad as ucht na hoibre a rinne siad i rith na bliana agus guímid samhradh den scoth oraibh uilig go léir!!

Nuachtlitir Mhí Bhealtaine

Cathy Gorman   Wed 31 May 2017

Nuachtlitir Mhí Bhealtaine

Cuirtear deireadh an mhí seo le roinnt príomhthionscadail; Dúshlán Taistil Translink, Dúshlán Mór Wheelie, TÓT/YRE agus Feachtas Gan Bhruscar Wrigley. Comhghairdeas leis na scoileanna go léir a ghlac páirt. Táimid ag dréim leis na torthaí a roinnt libh an chéad mhí eile.

Tá súil againn go dtaitneoidh nuacht agus eolas uilig na míosa seo libh!