login

Nuachtlitreacha RSS logo

Nuachtlitir Eanáir 2019

Cathy Gorman   Mon 04 Feb 2019

Nuachtlitir Eanáir

Tá súil againn gur chuir sibh uilig tús den scoth leis an Bhliain Úr. Is bliain cheiliúrtha dúinne í 2019 cionn is gurb é comóradh 25 bliain chlár Éicea-Scoileanna é. Ba bhreá linn grianghraif nó cuimhní ar bith ó na luathbhlianta den chlár i do scoilse a fheiceáil agus a roinnt – cuirigí chuig Ruth iad. Beidh ár gcead mhórimeacht ceiliúrtha againn ar 21 Márta ag Comhdháil na Múinteoirí – táimid ag súil go mór lena lán agaibh a fheiceáil i láthair aige sin!

Ruth, Cathy & Francesca

nuachtlitir Éicea-Scoileanna na Nollaig 2018

Cathy Gorman   Mon 17 Dec 2018

Nuachtlitir Dheireadh Fómhair

Beannachtaí na Féile ar gach duine!

Bhí Foireann Éicea-Scoileanna fíorghnóthach le mí anuas agus iad ag freastal ar chomhdhálacha spreagúla agus ag cur i láthair ceardlanna. Léifidh sibh níos mó faoi sin thíos. Is eol dúinn fosta go bhfuil scoileanna i modh spraoi na Féile ag an tráth seo agus is mór linn dáiríre an t-am a thugann sibh dúinn le linn am gnóthach seo na Nollag.

Tá súil againn go mbeidh saoire iontach agaibh agus táimid ag súil le bhur scéalta uilig a chluinstin san Athbhliain.

Ruth, Cathy & Francesca

Éicea-Scoileanna Nuachtlitir Dheireadh Fómhair!

Cathy Gorman   Tue 30 Oct 2018

Nuachtlitir Dheireadh Fómhair

Is deacair againn a chreidiúint go bhfuil an sos leath-théarma linn cheana féin! Buíochas mór leis na scoileanna uilig a chláraigh linn do na feachtais agus a chuaigh i dteagmháil linn go dtí seo i mbliana. Cúis mhór áthais dúinn fosta freastal den scoth a fheiceáil ag na cruinnithe cnuasghrúpaí. Míle buíochas leis na comhairlí a d’eagraigh na cruinnithe seo agus leis na scoileanna a d’óstáil iad chomh hiontach sin. Bíodh sos Samhna taibhseach agaibh uilig!

Ruth, Cathy & Francesca

Nuachtlitir Mheán Fómhair 2018

Cathy Gorman   Thu 04 Oct 2018

Nuachtlitir Mheán Fómhair

Tá súil againn go bhfuil gach rud faoi lán seoil ar scoil, is doiligh a chreidiúint go bhfuil an chéad mhí istigh cheana féin! Is iomaí smaoineamh iontach atá againn le roinnt libh féin agus le bhur gcuid Éicea-Choistí chun meabhrú orthu agus páirt a ghlacadh iontu i mbliana.

Ruth, Cathy & Francesca

Nuachtlitir Lúnasa 2018

Cathy Gorman   Wed 29 Aug 2018

Nuachtlitir Lúnasa

Fáilte ar ais! Tá súil againn go raibh sos iontach agaibh an samhradh seo. Táimid tógtha faoin bhliain amach romhainn agus faoi na tograí, na himeachtaí, agus na gradaim iontacha a mbeidh muid ag obair orthu i gcuideachta libh. Coinnigh súil ar an nuachtlitir, na ríomhphoist agus na meáin shóisialta do na scéalta is deireanaí ar fad.

Tá lúcháir orainn a bheith ag cur fáilte roimh bhall úr foirne, Francesca Di Palo. Cluinfidh sibh uaithi i rith na bliana faoi thionscadail ar dóigh le páirt a ghlacadh iontu.

Ruth, Cathy & Francesca

Nuachtlitir Mhí Mheithimh

Cathy Gorman   Tue 03 Jul 2018

Nuachtlitir Mhí Mheithimh

Is doiligh a chreidbheáil go bhfuil scoilbhliain eile thart! Maith sibh gach duine a chuir a oiread sin ama agus díograise isteach i gclár Éicea-Scoileanna i mbliana. Tá a fhios againn ach ab é bhur gcuid oibre ní bheadh an clár ann ar chor ar bith – mar sin de buíochas libh go léir!

Gabhaimid míle buíochas fosta lenár gcuid leantóirí, comhpháirtithe agus urraithe iomadúla a chuidíonn linn seó Éicea-Scoileanna a choinneáil ar an bhóthar.

Bliain chur iarrachta eile a bhí ann i dtaca le bratacha a bronnadh agus tograí a raibh rath orthu. Léigí ar aghaidh le fáil amach agus le feiceáil cad é atá bainte amach ag roinnt scoileanna i mbliana.

Tá súil againn go mbeidh samhradh iontach agaibh uilig agus muid ag dréim le bheith ag obair libh ar bhliain iontach eile an bhliain seo chugainn.

Nuachtlitir Mhí Bealtaine

Cathy Gorman   Mon 11 Jun 2018

Nuachtlitir

Ba ghnóthach amach is amach iad míonna Aibreáin agus Bealtaine chun tionscadail a chríochnú agus buaiteoirí a fhógairt. Is cúis mhór áthais dúinn buaiteoirí Dhúshlán Dramhaíl Bhia agus Dhúshlán Mór Wheelie Chomhairle Cathrach Bhéal Feirste a fhógairt.

Gabhaimid buíochas ó chroí leis na scoileanna uilig a ghlac páirt fosta i nDúshlán Taistil Translink – Táimid ag cur na dtorthaí i dtoll a chéile agus fógróimid iad i nuachtlitir na míosa seo chugainn.

Comhghairdeas leis na scoileanna a bhí páirteach i nGlantóireacht Mhór an Earraigh- ná déan dearmad do chuid torthaí a chlárú ar shuíomh gréasáin Live Here Love Here agus ar ndóigh is fiú go mór na sonraí céanna a logáil ar son Éicea-Scoileanna fosta!

Event Special newsletter

Cathy Gorman   Tue 08 May 2018

Nuachtlitir

Is deacair againn anseo ag Éicea-Scoileanna a creidiúint chomh gasta a d’eitil mí Aibreáin thart linn. Tá súil againn nach fada uainn bláthanna na Bealtaine i ndiaidh cheathanna Aibreáin!

Tá Éicea-Scoileanna TÉ ar lorg Oifigeach Tionscadaíl nua ar bhonn lánaimseartha seasta. Chun tuilleadh eolais a fháil, tabhair cuairt le do thoil ar shuíomh idirlín Keep Northern Ireland Beautiful. Is é an 9 Bealtaine an spriocdháta.

Bhí lúcháir orainn Comhdháil na Múinteoirí a cuireadh ar athlá a óstáil ar 20 Aibreán agus an ghrian ag scoilteadh na gcloch ag Campas Greenmount den Choláiste Talmhaíochta, Bia agus Fiontraíocht Tuaithe (CAFRE). Gabhaimis buíochas ó chroí leis an Roinn Talmhaíochta, Timpeallachta agus Gnóthaí Tuaithe (RTTGT/DAERA) as lá den scoth a reáchtáil dúinn.

Díríonn an nuachtlitir seo ar thorthaí an imeachta sin, orthu siúd a fuair gradaim agus buaiteoirí Éicea-Mhúinteoir na Bliana. Chun tuilleadh eolais a fháil faoi thionscadail, breathnaigh siar ar nuachtlitir Lár-Aibreáin nó ar an suíomh idirlín.

Tá súil againn go mbainfidh tú sult as an nuacht uilig ón imeacht ar leith seo.

Nuachtlitir Aibreáin 2018

Cathy Gorman   Mon 16 Apr 2018

Nuachtlitir Aibreáin

Tá súil againn go raibh Cáisc mhaith agaibh uilig agus go bhfuil sibh réidh le tabhairt faoi théarma lánghníomhach an tsamhraidh. Mar gheall ar bhriseadh na Cásca, táimid ag seoladh na nuachtlitreach seo i lár Aibreáin agus beimid ag seoladh nuachtlitir eile i gcomhair Ócáid Speisialta ag deireadh mhí Aibreáin agus na scéalta is deireanaí ó Chomhdháil na Múinteoirí ar 20 Aibreán.

Gabhaimid buíochas ó chroí leis na múinteoirí agus leis na Comhpháirtithe Seachadta a chláraigh le Comhdháil na Múinteoirí a bhí curtha ar an mhéar fhada, mar gheall ar an sneachta, buíochas ó chroí libh as bhur gcuid foighde. Tá áthas an domhain orainn go bhfuil gach duine ábalta teacht ar an dáta nua agus táimid ag súil go mór le fáilte a chur romhaibh chuig imeacht a bheas go hiontach, de réir gach dealraimh.

Buíochas ar leith leis na múinteoirí uilig a sheol isteach iarratas ar an Bhrat Glas roimh spriocdháta an Mhárta. Beidh Cathy ar a dícheall ag obair chun bhur ndátaí measúnaithe a eagrú sna míonna amach romhainn. Agus i dtaca leo siúd nár éirigh leo an spriocdháta a bhaint amach, is féidir go fóill iarratas a sheoladh isteach ar mheasúnú na bliana seo chugainn.

Léigí libh faoi smaointe le haghaidh tionscnaimh a bhféadfadh sibh a bheith rannpháirteach iontu an téarma seo agus tuilleadh scéalta lena chois sin!

Nuachtlitir Feabhra

Cathy Gorman   Tue 13 Mar 2018

Nuachtlitir Feabhra

Is muid a bhí gnóthach le mí anuas anseo ag Éicea-Scoileanna agus neart scoileanna rannpháirteach i nDúshlán Dramhbhia, Tuairisceoirí Óga don Timpeallacht, agus Dúshlán Taistil Translink.

Gabhaimid buíochas leis na scoileanna uilig a sheol isteach iontrálacha d’ Éicea-Mhúinteoir na Bliana, baineadh siar asainn ó thaobh cháilíocht na n-iontrálacha, agus fuair muid os cionn 40 ainmniúchán. Níorbh fhurasta buaiteoir a roghnú. Táimid fíorbhuíoch go bhfuil oiread múinteoirí dochreidte agus spreagúla ag obair ar an chlár seo a bhfuil ardmheas ag a gcuid daltaí orthu. Gabhaimid buíochas ó chroí libh as an obair den scoth a dhéanann sibh.