login

Nuacht

Posted on Wed 03 Jul 2019

Buaiteoirí Thuairisceoirí Óga don Timpeallacht (TÓT) 2019 á cheiliúradh

Is é Comhairle Buirge na hArda agus an Dúin Thuaidh a d’óstáil buaiteoirí TÓT/ YRE i mbliana i mBeannchar, mar ar bronnadh gradaim ar na daltaí a chríochnaigh ceacht ar na Spriocanna um Fhorbairt Inbhuanaithe (SFInna), a ghlac páirt i mbailiúchán bruscair agus a thug cuairt ar an bhosca bruscair mara ag Muiríne Bheannchair. 

Ghlac 20 scoil páirt i TÓT/YRE i mbliana i dTÉ le tacaíocht ó Bhaile Gan Bhruscar Wrigley.  Chuaigh líon na n-iontrálacha sa chomórtas go mór i bhfeidhm orainn, rud a léirigh oiread beart den chéad scoth a bhíonn idir lámha sna scoileanna seo i dtaobh bruscair agus dramhaíola de.  

Ba iad seo na buaiteoirí náisiúnta sa chomórtas seo
Físeán 15-18, 1ú áit – St Mary’s Christian Brothers’ Grammar School 
Físeán 11-14, 1ú áit – Belfast Royal Academy
Físeán 11-14, 2ú áit – St Louise’s Comprehensive College 
Físeán 11-14, 3 ú áit – St Dominic’s High School 
Físeán 11-14, Gradam Aitheantais – New Bridge Integrated College 

Scríofa 11-14, 1ú áit – St Louise’s Comprehensive College
Scríofa 11-14, 2ú áit – St Mary’s Christian Brothers’ Grammar 
Scríofa 11-14, 3 ú áit - Wallace High School 

 Grianghraf 11-14 1ú áit – Wallace High School 

As measc na mílte iontráil a cuireadh isteach ar Chomórtais náisiúnta TÓT/YRE i 36 tír i mbliana, chuaigh an 200 is fearr ó na babhtaí ceannais ar aghaidh chuig Comórtas Idirnáisiúnta TÓT/YRE 2019.  Is é seo an líon is airde riamh d’iontrálacha TÓT/YRE a cuireadh ar aghaidh chuig TÓT/YRE Idirnáisiúnta, rud a léiríonn an méadú nach beag ar ghuthanna óga agus ar shuim dhomhanda sa chlár TÓT/YRE.

Léiríonn na hiontrálacha ar bronnadh gradaim orthu cuid den obair is fearr a rinne daltaí TÓT/YRE ar fud na cruinne.  Chuaigh rogha na dtopaicí suimiúla áitiúla a rinne daltaí i bhfeidhm go mór ar na Moltóirí Idirnáisiúnta, lena n-áirítear machnamh ar na naisc idir na Spriocanna um Fhorbairt Inbhuanaithe chomh maith lena gcuid scileanna in iriseoireacht iniúchach agus a machnamh criticiúil.  

Ba chúis mhór áthais dúinn i dTuaisceart Éireann iontráil bhuacach idirnáisiúnta a bheith againn don dara bliain as a chéile ó Wallace High School - Josh agus Max Kamalarajah, lena n-iontráil ghrianghraif ‘tá sé thar am againn fadhb an phlaistigh a aithint.’ 

Comhghairdeas ó chroí leis na gasúir seo as duais idirnáisiúnta a bhaint don dara bliain as a chéile. 
Is féidir breathnú anseo ar na buaiteoirí idirnáisiúnta uilig. 

Léigh agallamh ó FOI (FEE) le Josh agus Max faoina mbua anseo.