login

Feachtas

Posted on Mon 26 Mar 2018

Tacaíocht á fógairt le haghaidh Tionscadal nua Taiscéalaí Uisce do 10 scoil i dTÉ

Cúis lúcháire d’Éicea-Scoileanna a bheith ag fógairt comhpháirtíocht nua le tionscadal Taiscéalaí Uisce. Is é an Plean Gníomhaíochta Domhanda a reáchtálann an tionscadal sármhaith seo agus beidh Éicea-Scoileanna ag spreagadh scoileanna agus ag tacú leo chun páirt a ghlacadh anois go deireadh na scoilbhliana seo.  

Bíonn deis ag scoileanna atá rannpháirteach teacht ar an acmhainn idirghníomhach iontach ar líne a sholáthraíonn Taiscéalaí Uisce agus a threoraíonn iad trí cheithre théama tionscadail don uisce: Uisce Luachmhar, Uisce Rúnda, Uisce Níos Úire agus Uisce Domhanda. Tá a lán deiseanna ann chun pointí a scóráil agus duaiseanna a bhaint.  

Beidh foireann Éicea-Scoileanna ar láimh le cuidiú leat ar do thuras, agus ceardlanna agus tacaíocht in imeachtaí don scoil uilig a chur ar fáil. Mholfaimis na hacmhainní seo go mór do scoil ar bith atá ag amharc ar théamaí an Uisce agus / nó na Peirspictíochta Domhanda.  Tá sé ar ár gcumas tacú le 10 scoil tríd an chlár i mbliana agus, mar sin, déan teagmháil le ruth.vanry@keepnorthernirelandbeautiful.org ALAIF chun do spéis a chlárú agus tuilleadh sonraí a fháil.