login

Fíricí agus Figiúirí

Teagmháil leis na milliúin

Is clár Oideachais Idirnáisiúnta um Fhorbairt Inbhuanaithe é Éicea-Scoileanna atá ag fás go rábach a eagraítear go hidirnáisiúnta ag an Fhondúireacht um Oideachas Imshaoil (FEE). Tá baint faoi láthair ag níos mó ná deich milliún daltaí leis i 42,000 scoil ar fud an domhain chláir.  Meastar go mbeidh thar 15 mhilliún daltaí bainte leis an bhliain seo chugainn.

Tionchar Domhanda

64 thír is anois ag oibriú Éicea-Scoileanna agus tá an líon tíortha ag fás leis. I measc na dtíortha seo áirítear: an Bhrasaíl, an tSín, An Chróit, an Chipir, Poblacht na Seice, an Danmhairg (as ar tháinig Éicea-Scoileanna), an Phoblacht Dhoiminiceach, An Eastóin, Sasana, An Íoslainn, Éire, an tSeapáin, An Iordáin, An Chasacstáin, An Chéinia, An Laitvia, Maracó,  An Pholainn, an Phortaingéil, Pórtó Ríce, An Rúis, Albain, An tSlóvaic, An Tuirc, An Bhreatain Bheag agus ceann de na tíortha is deireanaí  le teacht ar bord, Stáit Aontaithe Mheiriceá.

I ngach tír tá eagraíocht neamhrialtasach amháin, mar eagraíocht den FEE a chuireann an clár i bhfeidhm. I Meitheamh 2008 bronnadh ballraíocht FEE ar TIDY Tuaisceart Éireann agus is iadsan anois a bhíonn i mbun cláir Éicea-Scoileanna agus Tránna an Bhrait Ghoirm i dTuaisceart Éireann. Ar an 13 Feabhra 2014, Keep Northern Ireland Beautiful bhí an t-ainm nua don charthanacht TIDY Tuaisceart Éireann.

I dTuaisceart Éireann tá mórurra ag Éicea-Scoileanna faoi láthair le lántacaíocht Department of Agriculture, Environment & Rural Affairs, bunús mór na gcomhairlí áitiúla agus réimse leathan ranna rialtais agus ENR eile. Tugann na heagraíochtaí seo maoiniú don chlár, sin nó tugann siad tacaíocht do sheachadadh na dtopaicí (amhail dramhaíl, fuinneamh, bithéagsúlacht, uisce srl.) nó an dá rud. Is iomaí eagraíocht a thugann tacaíocht don chlár trí ligean dá bhFoireann measúnuithe a dhéanamh i ndiaidh traenáil de chuid Keep Northern Ireland Beautiful.

Nuacht Thuaisceart Éireann

Tá 100 % de na scoileanna atá cláraithe ar Chlár Éicea - Scoileanna Thuaisceart Éireann anois.

D’fhreastail thart ar 400 toscaire ar Imeacht Ceiliúrtha tionscadail Éicea-Scoileanna agus ina measc a lán daltaí bunscoile agus iar-bhunscoile, múinteoirí, comhpháirtithe soláthair agus lucht maoinithe. Chuir cúig scoil a gcuid oibre ar Éicea-scoileanna i láthair chomh maith le cainteoirí a rinne ionadaíocht ar son na hAlban agus na Síne. Bhí Uachtarán FEE, Jan Eriksen, agus an Cathaoirleach, Finn Bolding Thomsen, i láthair fosta chun tacú le Keep Northern Ireland Beautiful mar bhall nua de chuid FEE.

Reáchtáladh an dara hócáid Cheiliúrtha de chuid Éicea-Scoileanna 2 Feabhra 2012 ag Óstlann Chúirt na Canála in Iúr Cinn Trá agus os cionn 500 toscaire i láthair. Ar an lá spreagúil, spraíúil, idirghníomhach seo bhí faill ag daltaí sult a bhaint as an dú-rud gníomhaíochtaí, léirithe agus taispeántais idirghníomhacha comhshaoil. Ina measc sin bhí ceardlanna le hurraithe lena n-áirítear Airtricity, Textile Recyclers na Coirre Críochaí, HSBC, Translink, Trócaire agus Wrigley’s chomh maith leis an fheachtas Love Food Hate Waste de chuid an RC (DoE). Lena chois sin tháinig aoi speisialta i láthair meabhairchleasaí Thuaisceart Éireann é féin agus réalta na buaicshraithe teilifíse, David Meade, a thug spórt is spraoi do gach duine lena chuid scileanna iontacha léamh intinne.

Léiríonn sé seo an bhliain dár 20ú Comóradh agus tá Imeacht Ceiliúradh a bheith ar siúl ar an 5 Márta 2015 ar a Spóirt Meadowbank Arena i Magherafelt.

Eagraíonn comhairlí áitiúla a gcuid imeachtaí ceiliúrtha féin go rialta chun aitheantas a thabhairt d’éachtaí scoileanna an Bhrait Ghlais ina gceantar féin agus déanann ionadaithe ó Éicea-Scoileanna iarracht freastal ar oiread de na himeachtaí sin agus is féidir.