login

Gradam Cré-umha

Critéir don Chré-umha

  1. Tá Meitheal Ghníomhaíochta ainmnithe ag an scoil a bhuail 3 nóiméad ar a laghad.
  2. Tá Athbhreithniú Timpeallachta foirmiúil nó neamhfhoirmiúil déanta ag an Mheitheal Ghníomhaíochta.
  3. Tá bunphlean gníomhaíochta déanta ag an Mheitheal Ghníomhaíochta agus tá sin pléite acu leis an chuid eile de phobal na scoile.
  4. Tá an Mheitheal Ghníomhaíochta ábalta dul chun cinn a aithint i dtreo gnéithe den Phlean Ghníomhaíochta a chur i gcrích.
  5. Tig leis an scoil a thaispeáint gur clúdaíodh roinnt saincheisteanna comhshaoil in obair an churaclaim.
  6. Tá clár fógraí feiceálach ainmnithe, leathanaigh Ghréasáin nó nuachtlitir ag an scoil ar a mbíonn sonraí faoi ghníomhaíochtaí Éicea-scoileanna.

Applying for the Bronze award

Before applying for your Bronze award, please check that you have completed everything on the criteria checklist and that you have your school’s log-in details.

Do not send any forms or other written information to the Eco-Schools office as the Bronze award is given following a school’s self-assessment online.

Click here to apply now