login

Airteagail na Nuachtlitreach RSS logo

Cruinniú Mullaigh Aigéanach

Georgina Black   Tue 03 Sep 2019

Beidh “Cruinniú Mullaigh an Aigéin” á reáchtáil ag An Taisce, Iontaobhas na hÉireann, i gceann dá gcuid iar-bhunscoileanna ambasadóra lasmuigh de Bhaile Átha Cliath i mí Dheireadh Fómhair. Le cois an imeachta seo, ba mhaith leo cuireadh a chur ar scoláirí ó Thuaisceart Éireann, Albain, an Bhreatain Bheag agus Sasana mar chuid de thuras 2 lá. Bheadh an cruinniú mullaigh ar siúl ar an chéad lá agus an dara lá bheadh ceardlann gníomhaíocht trá ar siúl don lá.

Déanfaidh scoláirí cur i láthair agus beidh ceardlanna agus gníomhaíochtaí éagsúla ann agus spreagaitheasc ó Fhionn Ferreira (scoláire ó Chorcaigh atá i ndiaidh gradam idirnáisiúnta eolaíochta Google a bhaint mar gheall ar an tionscadal s’aige ar mhicreaphlaisteach).

Clúdóidh An Taisce na costais taistil, lóistín agus bia do 3 scoláire agus múinteoir/caomhnóir amháin ó scoil as gach ceann de na cúig thír thuas. Is féidir leo an lóistín uilig a eagrú agus maoiniú a chur ar fáil do gach grúpa lena gcúrsaí taistil féin a eagrú.

Déan teagmháil linn le do thoil chun tuilleadh eolais a fháil agus a bheith rannpháirteach sa deis dochreidte seo.