login

Nuachtlitreacha RSS logo

Nuachtlitir Mhí an Mheithimh 2019

Georgina Black   Mon 01 Jul 2019

Nuachtlitir Mhí Bealtaine

Go raibh maith agaibh uile as bliain eile rathúil den scoth a bheith ag Éicea-Scoileanna. An mhí seo, cuireadh deireadh leis na measúnachtaí le haghaidh Bhrat Glas 2018/19, agus comhghairdeas leis na scoileanna uilig a bhain Brat Glas amach i mbliana agus gabhaimid buíochas leis na measúnóirí iontacha uile as an obair thábhachtach a dhéanann sibh dúinn.

Ba mhaith linn fearadh na fáilte a chur roimh Georgina Black ar fhoireann Éicea-Scoileanna. Georgina an t-oifigeach nua ag Éicea-Scoileanna a bheas freagrach as Bratacha Glasa a eagrú. Bhí sí ina ball d’Éicea-Choiste a scoile, Glenlola Grammar School i mBeannchar, nuair a bronnadh á gcéad Bhrat Glas orthu sin. Ó shin, bronnadh céim Céad Onóracha uirthi i bPolaitíocht, Fealsúnacht agus Eacnamaíocht ag Ollscoil na Banríona. D’oibrigh sí ar thograí éagsúla caomhnaithe leis Na Saorálaithe Caomhnaithe (NSC/TCV) agus leis an Chumann Ríoga um Chosaint Éan (CRCÉ/RSPB) agus tá beacha agus tréad beag caorach sa bhaile aici.

Tá súil againn go mbeidh samhradh iontach agaibh ach sula n-imeoidh sibh, léigí an achoimre thíos agus cuimhnígí ar gach rath a bhí oraibh féin i rith na bliana chomh maith!