login

Nuachtlitreacha RSS logo

Nuachtlitir Eanáir 2019

Cathy Gorman   Mon 04 Feb 2019

Nuachtlitir Eanáir

Tá súil againn gur chuir sibh uilig tús den scoth leis an Bhliain Úr. Is bliain cheiliúrtha dúinne í 2019 cionn is gurb é comóradh 25 bliain chlár Éicea-Scoileanna é. Ba bhreá linn grianghraif nó cuimhní ar bith ó na luathbhlianta den chlár i do scoilse a fheiceáil agus a roinnt – cuirigí chuig Ruth iad. Beidh ár gcead mhórimeacht ceiliúrtha againn ar 21 Márta ag Comhdháil na Múinteoirí – táimid ag súil go mór lena lán agaibh a fheiceáil i láthair aige sin!

Ruth, Cathy & Francesca